اصول و روش های نگهداری مواد غذایی – ظروف تفلون

اصول و روش های نگهداری مواد غذایی

 

انواع ظروف غذا :ظروف تفلون

 

تفلون ماده ای است که در ظروف آشپزخانه از آن استفاده می شود و شھرت آن به دلیل خاصیت نچسبیدن مواد غذایی حین پخت به آن است.  ظروف تفلون از ماده ای به نام پل یتترافلوئوراتیلن ساخته شده که این ماده در واقع نوعی پوشش نچسب و عایق الکتریسیته است، ظروف تفلون ھم مقاومت حرارتی بالایی دارد و ھم مقاومت شیمیایی خوبی در مقابل اسیدھا و بازھا دارد.

البته در تھیه ظروف تفلون از کادمیوم استفاده میشود که از فلزات سنگین است و در ظروفی که استاندارد نباشند، میزان این فلز بیشتر است. مصرف غذا در ظروف تفلون به ویژه ظروفی که دوباره تفلون کاری شده سبب ورود کادمیوم به مرور در غذا میشود و احتمال سرطان، کوتاھی قد و ضایعات پوستی را افزایش میدھد و این در حالی که کادمیوم در ساخت ھموگلوبین دخالت میکند و سبب کم خونی میشود.

بھتر است غذای کودکان در تفلون پخته نشود.

پژوھش ھا نشان میدھد این مواد مضر، سرطانزا ھستند اما مسئله مھمتر گاز سمی است که در اثر حرارت دادن به ظروف تفلون در فضای آشپزخانه پخش میشود که دلیل این خطر بالقوه نیز مشخص است.

 

ظروف تفلون و غذای کودکان

از چه موادی درظروف تفلون استفاده نکنیم

از ظرف تفلون برای نگھداری طولانی مدت مواد غذایی که ترکیبات اسیدی یا حاوی مواد نمک سود ھستند نباید استفاده شود، چرا که ممکن است در طول مدت زمان سبب آزاد شدن یون ھایی مانند کادمیوم از ظرف شود که برای سلامتی مضر ھستند.

 

ظروف تفلون و سرطان

رابطه سرطان با ظروف غیر استاندارد

بررسی ھای آزمایشگاھی نشان داده که بازسازی غیربھداشتی ظروف و استفاده از ظروفی که در کارخانھ ھای بدون پروانه وزارت بھداشت و استاندارد ملی ایران ساخته میشود، میتواند بیمار یھای خطرناکی مانند سرطان کبد، بیضه، پستان و پانکراس را در پی داشته باشد، ھمچنین نوع ماده مصرفی و شیوه کار واحدھای بازسازی ظروف تفلون مورد تایید وزارت بھداشت نیست.

 

از حرارت دادن بدون مواد غذایی اجتناب کنید

پرفلوئوروکتانوییک یکی از این گازھای سمی است که ارگان ھای تنفسی بشر را از کار میاندازد، در صورت حرارت دادن به ظروف تفلون بدون اینکه غذایی درون آنھا ریخته شده باشد، حجم گاز متصاعد شده افزایش چشمگیری می یابد.

 

ظروف تفلون و شرط احتیاط

شرط احتیاط را رعایت کنید

به ھر حال شرط احتیاط این است که در مصرف ظروف تفلون نکات ایمنی را رعایت کنید و بعد از مدتی این ظروف را دور بیندازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سفارش آنلاین غذای بیرون بر تهیه غذای شیرین پلو