چک لیست بهداشتی و ایمنی رستوران در دوران کرونا – پایانی

نمونه چک لیست وضعیت بهداشتی و ایمنی رستوران در دوران کرونا – قسمت پایانی

 

۲۲ آیا یخ مصرفی دارای ویژگی های لازم می باشد؟

 

۲۳- آیا حذف سرویس سلف انجام شده است؟

 

۲۴- آیا برای ارسال غذا از وسیله نقلیه مناسب و مطابق با استانداردهای بهداشتی استفاده می شود؟

 

۲۵-  آیا مالک، مدیر یا متصدی خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی را انجام می دهد؟

 

۲۶- آیا نتایج نمونه برداری بر اساس دستورالعمل خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی در محل موجود است؟

 

۲۷-  آیا مواد غذایی در یخچال و یا سردخانه با پوشش و یا ظروف دارای درپوش نگهداری می شوند؟

 

۲۸- آيا ممنوعیت استفاده مجدد از مواد غذایی مانده بر سر میز رعایت می گردد؟

 

۲۹- آیا برای هر مشتری سرویس جدا گانه اعم از ادویه جات بسته بندی تک نفره، نان بسته بندی قاشق و چنگال بسته بندی آورده می شود؟

 

۳۰- آیا هنگام ارائه خدمات جهت جلوگیری از آلودگی مواد غذایی نظارت کامل وجود دارد؟

 

۳۱- آيا شستشوی ظروف به روش صحیح (اصول بهداشتی) انجام می شود؟

 

۳۲- آيا ظروف سرو مواد غذایی، سالم و تمیز و داغ می باشند؟

 

۳۳- آیا وضعیت و شرایط سرویسهای بهداشتی پرسنل دارای ویژگی های لازم میباشند؟

 

۳۴- آیا وضعیت و شرایط سرویسهای بهداشتی مراجعین دارای ویژگی های لازم می باشد؟

 

۳۵- در صورت وجود اتاق استراحت، آیا از فضای تولید، فرآوری و نگهداری مواد غذایی مجزا و بهداشتی می باشد و در آن فاصله اجتماعی رعایت می گردد؟

 

۳۶- آیا کف سالن و دیوار سالن پذیرایی مرتب نظافت می شوند؟

۳۷- آیا وضعیت تهویه، مطلوب و دارای ویژگی های لازم می باشد؟

 

۳۸-  آیا فضاهای عمومی و راه پله ها بدون مانع و دارای فضای مناسب و کافی برای تردد است؟

 

۳۹- آیا میزها و صندلی ها به طور مرتب ضد عفونی می گردند؟

 

۴۰- آیا میزها و صندلی ها با فاصله دو متر از هم چیده شده اند؟

 

۴۱- آيا از نوشیدنی های سالم بسته بندی کارخانه برای سرو استفاده می گردد؟

 

۴۲- آیا کارکنان آگاهی لازم در خصوص پیشگیری از ویروس کرونا در محل کار را دارند؟

سفارش آنلاین غذای بیرون بر تهیه غذای شیرین پلو